Genel

HCC Nedir? Hepatocellüler karsinoma (Karaciğer kanseri) Belirtileri ve Tedavisi

Hepatocellüler karsinoma (Karaciğer kanseri) Nedir?

Dünyada en yaygın malinitelerden biridir. Her yıl bir milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Yıllık insidensi güneydoğu Asya ve Afrikada (yüksek insidens bölgeleri) yüzbinde 30 iken Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa’da (alçak insidens bölgeleri) yüzbinde 2 dolayındadır. B hepatiti, C hepatiti, Alkolik siroz, Batı ülkelerinde HCC’lerin %70’den fazlası siroz zemininden çıkar. Sirozların da %50’den çoğu alkoliktir. Japonya’da HCC’lerin %80-90’i sirotik kökenlidir. HCC’li hastaların yalnız %10’unda ne siroz ne de kronik KC hastalığı vardır. HCC nadiren normal Karaciğerden çıkar.

<!–adsense–>HCC Belirtileri

Üst karın ağrısı, Kilo kaybı, Halsizlık, Güneydoğu Asya’da % 3-4.5 tümör delinmesi bildirilmektedir. Hastaların kliniğinde kronik karaciğer yetmezliği ile portal hipertansiyon bulguları da araştırılmalı

HCC Tedavisi

Cerrahi girişim için karaciğerin foksiyonel kapasitesi tayin edilir. Karaciğer hem ameliyatı tolere edebilmeli hem de ameliyat sonrası dönemde rejenere yani kendini yenileme kapasitesine sahip olabilmelidir. Siroz olan hastalarda olmaynlara oranla cerrahi risk daha büyüktür. Ameliyat sonrası kanama sarılık ascites plövral efüzyon safra fistülü akut hepatik yetmezlik ve hipoglisemi gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Hcc de karaciğer nakli

Karaciğer naklinin ilk yıllarında ileri evre ve teknik yönden ameliyat edilemeyen HCC olgularına karciğer nakli yapıldı. Yeniden görülme oranı yüksek bulundu. Bundan immunosüpresyon sorumlu tutuldu. Daha sonra karaciğer nakli için tümör dışı nedenlerle çıkarılan karaciğererde tesadüfen tesbit edilen erken evre HCC’li hastaların yaşama zamanı HCC’siz hastalara benzer bulundu. Buradan hareketle ameliyat yapılabilecek küçük ve erken evre tümörlere doğrudan karaciğer nakli yapıldı. Karaciğer naklinden sonra ilk üç aylık ölüm %10 olarak verilmektedir. Analizlerde hepatit B bulunması en kötü etkileyici faktör olarak bulunmuştur. 5 yıllık yaşam %20-45 verilmektedir.

Günümüzde küçük HCC’lerde ilk seçenek karaciğer naklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir