Kategoriler
Yeteneklere Göre Meslekler: Yeteneklerin Meslek Seçimindeki Rolü

Yeteneklere Göre Meslekler: Yeteneklerin Meslek Seçimindeki Rolü

Yeteneklere Göre Meslekler: Yeteneklerin Meslek Seçimindeki Rolü nedir? Meslek seçiminde yetenler ne ifade eder?Yetenekler ve meslek seçimi arasındaki ilişkiMeslek seçerken yeteneklerimiz de çok önemli kıstaslardandır. Yeteneğe göre meslek seçmek ne anlama gelir?

Yeteneklerin Meslek Seçimindeki Rolü

Seçilen meslek ile ilgi ve yeteneklerinizin uyuşması gerekir. Yetenek doğuştan kalıtımla gelen gizilgüçlere eklenen bilgi ve becerilerle ilgili bir durumdur. Yetenek, eğitim yolu ile bilgi ve beceri kazanma gücünün karakteristik belirtisi sayılan özellikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Yetenek bir kimsenin eğitimden neler kazanabileceğini, ileride neler yapacağını değil, neler yapabileceğini gösterir. Başarı ile yetenek birbirine karıştırılmamalıdır. Başarı bireyin ne yaptığını, yetenek ise neler yapabileceğini gösterir. O yüzden okuldaki başarınız sizin yeteneklerinizmiş gibi algılamak yanlış olur. Okul başarısı yetenek hakkında fikir verebilir ancak yeteneğin kendisi değildir.

Yeteneklere Göre Meslek Seçimi

Yetenek, belli bir eğitimden yararlanabilme gücüdür. Bireyin hangi eğitim programında başarılı olabileceğini gösteren şeylerin başında yetenek gelmektedir.

Yetenek meslekteki başarıyı etkileyen etkenlerden biridir ve temel gerekliliktir. Seçtiği mesleğin gerektirdiği azami yetenek düzeyine sahip olmayan bireyin o meslekte başarılı olması olası değildir. Bunun yanında sahip olduğu yeteneklerin, kapasitenin altında bir yetenek düzeyi gerektiren mesleğe yönelen bireyin meslekte doyum sağlaması da mümkün olamayacaktır.

Yeteneklerin Sınıflandırılması
Size bazı yetenekler hakkında bilgi verelim:

1.Renk Algısı:
Renkleri tanıma, renklerdeki benzerlikleri ve farları algılama, aynı renkteki iki cisimde ton farkını görebilme.

2.Bellek :
Sözcükleri, sayıları, sembolleri çabucak belleme ve uzun zaman hatırda tutma.

3.Ayrıntıyı Algılama :
Çevredeki uyarıcıları ve aralarındaki farkları çabucak ve doğru bir şekilde algılayabilme.

4.Mekanik Yetenek :
Bir alet veya makinenin çeşitli parçaları arasındaki ilişkiyi, bir aletin işleyişindeki temel ilkeyi görebilme, onarabilme, bir şemaya göre bir aleti kurabilme.

5.El Becerisi :
Elleri ve kolları kolaylıkla ve ustalıkla hareket ettirebilme, nesneleri kaldırma, döndürme ve yerleştirme hareketlerini çabuk ve düzgün bir biçimde yapabilme.

6.Parmak Becerisi :
Parmakları doğru ve hızlı bir biçimde kullanarak küçük objeler üzerinde çalışma, çok ince işleri yapabilme.

7.El – Göz İşbirliği :
Eli ve gözü birbirleriyle uyum halinde ve hızlı bir biçimde kullanabilme, ipliği iğne deliğinden geçirme gibi işleri çabuk ve doğru bir şekilde yapabilme.

Yetenekler Nasıl Ortaya Çıkar?

Akademik yeteneğin, okulda derslerdeki başarının ya da başarısızlığın araştırılması, sözel ya da sayısal düşünme yeteneklerinden hangisinde daha başarılı olduğunun belirlenmesi gerekir. Bunun için bireyin fen, sosyal, matematik, Türkçe derslerindeki başarısı bir ölçüt olabilir. Sayısal düşünme gücüne sahip olmayan, fen, matematik gibi sayısal derslerde başarılı olamayan bir bireyin tıp fakültesi, diş hekimliği, mühendislikler gibi matematik-fen puanı ile öğrenci olan yüksek öğretim programlarında başarılı olması mümkün değildir. Sözcükleri ustalıkla kullanamayan, zengin bir sözcük dağarcığına sahip olmayan kişinin dil ve edebiyat programında başarılı olması zordur.etiketler:
2.372 defa okundu

YORUMLAR

3 Yorum Yapılmış

  1. yeteneklerin farkedilebilmesi için kişinin günlük hayatta birşeylerle uğraşması olayları algılamaya çalışması gerekir.örneğin bozulan bir eşyayı onarmaya çalışmak olabilir.eğer bu tür işlerde başarılı oluyorsa yeteneği vardır.ya da annesi ile babası konuşurken kulak misafiri olduğu numarayı aklında tutmaya çalışması ve daha sonraki zamanlarda numarayı hatırlamaya çalışması gibi günlük hayatta içsel çalışma ve sınavlarla yeteneklerini keşfedebilir.ya da herhangi bir kursa katılarak ne kadar başarılı olduğunu gözlemlemeye çalışmasıyla da anlaşılabilir.eğer ki bir kursa katılmak için maddi durumunuz yetmiyorsa önerdiğim içsel sınavları yapmak işe yarayabilir.

  2. avukat olmak istiyorum

  3. bence bir insan yeteneğine göre mesleğini seçmelidir mesela ben resim çizmede başarılım ö yüzden resim öğretmenliğini seçtim tabiki bir tek yeteneğinin olması seni başarılı yapmaz bide bunu istemek lazım eğer sırf yeteneğin oldu için seçiyorsan hayatın boyun camutsuz olursun buda benden size tavsiyem